các bước tạo phiểu thu thập thông tin P1

Tạo form và kết nối đến landing page.

B1. tạo chiến dịch mới

create campaign

B2: lấy mã code form

Create Form, dạng HTML, trường dữ liệu, và trang cảm ơn, sau khi lấy dữ liệu này.

B3. Dán vào trang đích

———————

Chú ý:

Thiết lập chiến dịch

Tạo trang cảm ơn, khi điền opt-in

HƯỚNG DẪN KHÁC

BỘ VIDEO MIỄN PHÍ

4 Bước Tự Triển khai nhanh, hệ thống bán hàng tự động trên internet

Video tiết lộ chiên lượt gia tăng khách hàng và doanh thu.
Hướng dẫn từng bước triển khai xây dựng hệ thống bán hàng đơn giản nhất.
.>> Bấm vào nút bên dưới để đăng ký Nhận miễn phí và nhanh chóng triển khai trước khi đối thủ bạn biết điều này

Scroll to Top