Sale!

Hướng dẫn Tạo phễu bán hàng

100.000 

Hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo một phễu bán hàng trên website của bạn

  • Hướng dẫn tạo Một phễu bán hàng hàng thành công.
  • Nhận được kịch bản mẫu, những trang mẫu bạn chỉ cần tải lên và chỉnh sửa
  • Hướng dẫn xây dựng kịch bản flow trên từng hành trình mà khách hàng đi qua phễu đó.
Mã: HD_webPheu Danh mục: Từ khóa:

Hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo một phễu bán hàng trên website của bạn

  • Hướng dẫn tạo Một phễu bán hàng hàng thành công.
  • Nhận được kịch bản mẫu, những trang mẫu bạn chỉ cần tải lên và chỉnh sửa
  • Hướng dẫn xây dựng kịch bản flow trên từng hành trình mà khách hàng đi qua phễu đó.