Sale!

Hướng dẫn CSKH Tự động

100.000 

Hướng dẫn chăm sóc khách hàng tự động

Hướng dẫn tạo kịch bản chăm sóc khách hàng theo từng giai đoạn theo hành trình mà khách hàng đi qua, và sau khi mua hàng thành công.

  • Những minh chứng cụ thể, về ý nghĩa việc chăm sóc dài hạn, và đưa ra những chương trình bán hàng tiếp theo
  • Kịch bản mẫu bằng sms, email để flow theo phễu bán hàng tự động