DV Coaching 3h

5.750.000 

Dịch vụ
Tư vấn chiến lược, xây dựng kinh doanh online hiệu quả.

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp tự động trên internet:

Với 4 hệ thống:

+ Hệ thống tự động thu hút khách tìm năng.

+ Hệ thống bán hàng tự động, phễu bán hàng

+Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động

+ Hệ thống dành cho nội bộ ( bàn giao, đào tạo…) Hiệu quả.