Chuyển giao hệ thống bán hàng tự động

24.500.000 

Chuyển giao hệ thống bán hàng tự động

Chuyển giao hệ thống bán hàng tự động

GỒM:

1/ Chuyển giao phễu bán hàng trên website

2/ Chuyển giao hệ thống chăm sóc khách hàng tự động

3/ Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý khách hàng CRM, AUTOMATION

…..