Cảm ƠN John, Đã đặt cốc cafe thành công!

Đơn hàng của bạn đã được xác nhận, và chờ bạn THANH TOÁN để được kịch hoạt tự động.
( xem hướng dẫn thanh toán bên dưới).

Kết nối với tôi!

Tuấn anh chỉ xuống hướng dẫn
 
Sau khi đơn hàng hoàn tất, Vui lòng kiểm tra Email và kết nối với tôi, Để nhận những món quà bất ngờ mà tôi dành cho bạn.