Những bài học rất báu từ các nhà Đạo Đức hướng dẫn. Sự lợi lạc đó làm cho con người, người học đạo chúng ta nhận được nhiều thay đổi. Tuy nhiên còn rất nhiều người vẫn được học bài học đó nhưng vẫn chưa chưa nhận được sự lợi lạc, Bởi vì cần sự thực hành, trãi nghiệm trên chính bản thân mình. Vì thế để tiếp nối việc tuyên truyền bài học quý bấu ấy , Mình xin ghi lại, sưu tầm lại những cầu chuyện hay phù hợp với đạo lý để tạo động lực cho người học đạo có nhiều niềm tin vững vàng để tạo dựng lại một con người mới, đạo đức, hạnh phúc và thành công hơn.

Vì vậy: tại Blog này có những Nhãn như: Nhẫn nhục, Từ Bi, Ăn chay, Làm phước, Tu Tập, Thiền định, nhặt rác, Nhân quả, tôn kính, khiêm hạ, môi trường, sức khoẻ….

Kính chúc mọi sự viên thành

Scroll to Top