Học Hay

Học và tự học là con đường dẫn tới thành công

>> Những người có tư duy thành công biết rất rõ rằng những gì họ học ở trường đời nhiều hơn rất nhiều ở trường học.


Phương cách hoàn thành mục tiêu nhanh hơn
Đây là những bí quyết đạt tới thành công của Brian Tracy. Đây là những bí quyết đạt tới thành[...]
5 yếu tố chính để có một cuộc sống thành công
Sinh ra trong một gia đình nông dân, bỏ học đại học chỉ sau một năm, khánh kiệt năm 25[...]
Vai trò tâm linh trong kinh doanh
Ông Nguyễn Mạnh HùngTư vấn của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm CEO của Công ty Cổ phần Sách[...]
Doanh nhân và tâm linh
Chưa bao giờ tôi thấy các doanh nhân quan tâm đến tâm linh, đến phong thủy như hiện nay. Tôi[...]
Tâm sự Blog
Những bài học rất báu từ các nhà Đạo Đức hướng dẫn. Sự lợi lạc đó làm cho con người,[...]
Đứng làm việc tốt cho sức khỏe
Ông Kierkegaard đã làm nên những tác phẩm xuất sắc nhất của mình khi… đứng viết. Nhà văn nổi tiếng[...]

Add some social proof here!

”Testimonials are a great conversion element and on this homepage template, you can display one or several of them in this section. The testimonials can be about you, your site or the free product you’re offering on the page.”

Shane Melaugh

Use the Testimonial Heading Wisely

“Each testimonial has a heading, which you can use to highlight the best part of the testimonial. This is great to get the attention of those readers who are simply skimming through your page.”

Jane Doe

The Best Free Report I’ve Ever Downloaded...

“Three testimonials is a good number for this layout, but remember that you can easily delete or duplicate the testimonials to display as many or as few of them as you like.”

Shane Melaugh

About the Author

In this section, display a more personal or candid photo of yourself and add some text about who you are. This homepage template is “author-focused” and it’s all about building trust and rapport. This is when you aren’t just selling a product, you’re also doing personal branding and you want to connect with your audience on a more personal level. You should keep this section short, but you can link to a more extensive bio at the end.

Copyright 2017, Company Name