Chia sẻ

Chia sẻ những bài học giá trị đến  với quý bạn đọc hữu duyên...

>> Nếu cảm thấy chúng ta không thuộc về, Hãy chúc nhau điều tốt đẹp rồi thầm ra đi... như vậy đã là đủ.

>> Lời cảnh báo: Nơi đây không thuộc về những Quý Vị có lý tưởng xuất  thế gian , phát triển tâm linh, Giác ngộ, Vô Ngã... > Hãy tìm đến website: Langmai.org,  thientonphatquang.com ...

Công cụ cơ bản để tạo nên hệ thống bán hàng tự động
Việc xây dựng hệ thống phải phải ngày một ngày hai mà xong, nó quá trình xây lên rồi chỉnh[...]
Đứng làm việc tốt cho sức khỏe
Ông Kierkegaard đã làm nên những tác phẩm xuất sắc nhất của mình khi… đứng viết. Nhà văn nổi tiếng[...]
5 lợi ích tuyệt vời khi làm việc đứng
SKĐS - Có một thời gian những cái bàn đứng làm việc đã được Hemingway, Dickens và Kierkegaard sử dụng[...]
Tỏi đen chính là phương pháp thanh lọc cơ thể hữu hiệu nhất
☕Cuộc sống bận rộn làm bạn không có thời gian để chăm sóc bản thân như việc làm đẹp, ăn[...]
8 Bước để có được hệ thống bán hàng trên internet
Trong kinh doanh, khách hàng là nhân tố quan trọng nuôi sống marketer, hệ thống bán hàng đóng vai trò[...]
Tạo dựng chữ Tín để thành công trong kinh doanh
Lối tư duy “ăn xổi ở thì”, chụp giật, chạy theo lợi nhuận bất chấp mọi giá đã không còn[...]

Add some social proof here!

”Testimonials are a great conversion element and on this homepage template, you can display one or several of them in this section. The testimonials can be about you, your site or the free product you’re offering on the page.”

Shane Melaugh

Use the Testimonial Heading Wisely

“Each testimonial has a heading, which you can use to highlight the best part of the testimonial. This is great to get the attention of those readers who are simply skimming through your page.”

Jane Doe

The Best Free Report I’ve Ever Downloaded...

“Three testimonials is a good number for this layout, but remember that you can easily delete or duplicate the testimonials to display as many or as few of them as you like.”

Shane Melaugh

About the Author

In this section, display a more personal or candid photo of yourself and add some text about who you are. This homepage template is “author-focused” and it’s all about building trust and rapport. This is when you aren’t just selling a product, you’re also doing personal branding and you want to connect with your audience on a more personal level. You should keep this section short, but you can link to a more extensive bio at the end.

Copyright 2017, Company Name