Need help? contact@buituananh.com

Chúng tôi dành thời gian Tư Vấn Chiến lược Miễn Phí mỗi ngày chỉ 3 người để giúp họ có được tấm bảng đồ kinh doanh thành công và lộ trình từng bước hiệu quả để xây dựng doanh nghiệp tự động hoá trên internet.

BOOK60 - FREE

Để đạt được hiệu quả tốt nhất chúng tôi cần bạn trả lời một số câu hỏi bên dưới trước khi tham gia trực tiếp tư vấn 1:1

Bùi Tuấn Anh
Tôi có hơn 8 năm vận hành DN kinh doanh online và 5 năm tự triển khai xây dựng các Hệ Thống Kinh Doanh Tự Động Trên Internet như Hệ Thống Marketing Tự Động, Hệ Thống Bán Hàng Tự Động, Hệ Thống Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động, và Hệ Thống Quản Lý & Giao Việc Nội Bộ Tự Động trong DN.
Bằng kinh nghiệm thức tế tôi tư vấn giúp cho các Chủ Doanh Nghiệp, các Startup tối ưu hoá các nguồn lực và giảm bớt các chi phí để đưa doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên internet.