Author name: Bùi Tuấn Anh

Hướng Dẫn cài đặt thông báo đơn hàng qua điện thoại

Nội dung này này sẽ giúp bạn:-Làm thế nào để dễ dàng nhận được thông tin đặt hàng mà không cần vào quản trị website. không cần quản lý theo dõi trực tiếp trên website.-Làm thế nào biết có đơn hàng mỗi khi khác đặt hàng, một cách nhanh chóng.-Làm thế nào để nhận được …

Hướng Dẫn cài đặt thông báo đơn hàng qua điện thoại Read More »