5 Chất liệu của CHÁNH NIỆM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Chánh niệm là quan sát chính sự quan sát đối lượng.

Nhận điện đơn thuần, nhìn như chính đối tượng đang là.

5 Chất liệu của chánh niệm:

1/Không Thành kiến, Định kiến.

2/Không có đàn áp , ép uổng.

3/không dán nhãn hiệu.

4/Không bỏ thêm thái độ vào.

5/Không đồng nhất.

Leave a Replay

Scroll to Top