5 Chất liệu của CHÁNH NIỆM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Chánh niệm là quan sát chính sự quan sát đối lượng.

Nhận điện đơn thuần, nhìn như chính đối tượng đang là.

5 Chất liệu của chánh niệm:

1/Không Thành kiến, Định kiến.

2/Không có đàn áp , ép uổng.

3/không dán nhãn hiệu.

4/Không bỏ thêm thái độ vào.

5/Không đồng nhất.

Về Blog

Xin chào! Tôi là Tuấn Anh, bạn có thể gọi tôi là Nhất Giác

Blog này là nơi chia sẻ góc nhìn về cuộc sống và những thứ hay ho về kinh doanh trên internet.

Với mong muốn đồng hành cùng bạn phát triển kinh doanh cùng với internet một cách bền vững và hạnh phúc.

Tất cả bài viết

>>> Đăng ký học THIỀN

TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN

Scroll to Top